Garantier

Drivakselen AS (Drivlinje.no) gir to års fabrikkgaranti på alle produkter hvis ikke noe annet angis, unntatt på mellomaksler som varierer fra 6 måneder til 2 år. Drivlinje.no erstatter ødelagte produktet med et nytt produkt, vi erstatter ikke arbeidskostnader. For å kreve garanti må arbeidet alltid utføres på en profesjonell måte og sendes i retur komplett med alle deler. Hvis delen ikke blir levert tilbake komplett med alle deler forbeholder Drivlinje.no seg retten til å avvise garanti, da garantisaken ikke vil bli undersøkt av produsenten. Kommersielle kjøretøyer, arbeidskjøretøyer og drosjer/taxi har ikke noe garantier, men her vurderes sak for sak avhengig av bruksområde, utstyr, kjørelengde, etc. Garantien gjelder produksjonsfeil, garantien dekker ikke usedvanlig slitasje, ytre påvirkning, feilaktig montering eller feilaktig bruk av varen som den ikke er ment for. Garantien dekker heller ikke deler som er bestilt for biler utstyrt med nivåkontroll, sportschassis eller senket biler, dette vurderes fra sak til sak.

For å kunne utøve garantiretten, må kunden alltid informere Drivlinje.no om hva som har skjedd (innen dere begynner å utføre noen form for arbeid). Alt for å minimere skader så tidlig som mulig og dermed også kostnader for begge parter. Drivlinje.no følger alltid kjøpsloven og ved en eventuell tvist har Drivlinje.no som policy og følge kjøpslovens retningslinjer.

Merk at garantien ikke gjelder hvis drivakselmansjetten for eksempel har blitt ødelagt pga. av ytre påvirkninger som steinsprut eller noe som skjærer dem opp som steiner, kvister eller lignende. Det er dere som kunde som har en plikt å sørge for at drivakselmansjetten er intakt. Hvis drivakselmansjetten er ikke hel, starter umiddelbart en alvorlig slitasje av drivknutens mekaniske deler og da gjelder ikke noe garantier på delen.

Garantiperioden som er oppgitt på våre produktsider gjelder kun for vanlige personbiler. Garantiperioden som vises på våre produktsider gjelder ikke kommersielle kjøretøyer, arbeidskjøretøyer, drosjer, taxi, biler med nivåkontroll, sportschassis, senket biler, racerbiler o.l de må vurderes fra sak til sak.

To Top